• H bygg
  • Bli kjent 17
  • valg 17
  • H bygg
  • Aktivitetsdag 2013
  • Aktivitetsdag 17
  • aktivitetsdag 17
  • Mativation
  • Jotunheimen 2015
  • Jotunheimen 2015


Nyheter

Partnerskapsavtale

Partnerskapsavtale

Øvrebyen Videregående Skole har inngått en partnerskapsavtale med Kongsvinger Rotary Klubb for å styrke samarbeid og kontakt med lokalt næringsliv. Avtalen har som målsetting, gjennom innsikt i lokalt næringsliv, å gi elevene en forståelse av næringslivets rolle i samfunnet og gi dem et bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkes- og utdanningsvalg.

FN rollespill

FN rollespill

Som mange år tidligere deltok også i år elever fra Øvrebyen videregående skole på FN rollespillet som denne gang foregikk på Jessheim.

Her kan du lese elevenes egen pressedekning av arrangementet.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen vil bli gjennomført ved Øvrebyen VGS i uke 48.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.  Undersøkelsen er anonym. Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva elevene har svart.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene elevene gir blir lagret og brukt på riktig måte. Mer informasjon om undersøkelsen finner du her.

Ta kontakt med skolen hvis det er spørsmål til undersøkelsen.

Biologiklassen i Fredrikstad

Biologiklassen i Fredrikstad

Biologi-2 klassen dro på ekskursjon til Fredrikstad den 30-31. oktober. Turen startet med forskningstokt ute på Oslofjord hvor elevene fikk oppleve forholdene på havet på nært hold. Fisk, krabber, sjøstjerner, alger, blekksprut og sel var bare noen av de mange ulike artene de fikk se og studere. Elevene jobbet hardt, lærte mye - og storkoste seg!


Alle artikler