Spørreundersøkelse om ulv


Spørreundersøkelse om ulv

Avgangselever ved Øvrebyen videregående skole har gjennomført en lokal spørreundersøkelse om ulv. Elevene, som tar sosialkunnskap som fag, spurte over 200 personer om deres holdninger til ulv og ble overrasket over flere av sine funn. Undersøkelsen ble slått stort opp i Glåmdalen og har fått mye oppmerksomhet.

Spørreundersøkelse om ulv
Foto: Faksimile fra Glåmdalen 14 feb