Skolens tilbud / Forskerlinje

Forskerlinje

Publisert 16.02.2017 11:17,
Sist oppdatert 16.02.2017 14:45

Skolen tilbyr en «Forskerlinje» under utdanningsprogram for studiespesialisering. Dette er en linje for de som synes det å arbeide med praktisk realfag er spennende.

Forskjellen på «Forskerlinjen» og vanlig studiespesialisering er i hovedsak at elevene tar faget Teknologi og forskningslære 1 og 2 igjennom de tre årene i tillegg til de andre realfagene de ønsker.

I VG1 får elevene et litt annet naturfag-kurs som også inneholder første del av Teknologi og forskningslære 1. Her arbeider de med prosjekter som konstruksjoner, elektronikk, robotprogrammering med mer.

I VG2 velger elevene realfag som ellers i studiespesialisering. I tillegg tar de del 2 av Teknologi og forskningslære 1. Der arbeider de med et prosjekt i forbindelse med et av realfagene de har valgt (kjemi/fysikk/biologi).

I VG3 tar elevene Teknologi og forskningslære 2, der de blir skolert inn mot videre studier på høyskoler og universitet. Elevene vil her blant annet arbeide med et større forskningsprosjekt som går over det meste av skoleåret. Prosjektet vil være i samarbeid med en bedrift eller institusjon i nærområdet.