Partnerskapsavtale


Partnerskapsavtale

Øvrebyen Videregående Skole har inngått en partnerskapsavtale med Kongsvinger Rotary Klubb for å styrke samarbeid og kontakt med lokalt næringsliv. Avtalen har som målsetting, gjennom innsikt i lokalt næringsliv, å gi elevene en forståelse av næringslivets rolle i samfunnet og gi dem et bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkes- og utdanningsvalg.

Partnerskapsavtale

Rektor på Øvrebyen Videregående Skole Hege Elisabet Nordgaard og Leder for Kongsvinger Rotary Klubb Stein Ole Larsen

Foto: Øivind Smerkerud