Om skolen / Elevrådet

Kontaktpersoner

Anne Rikvold Jess

Studiekoordinator

Tlf: 62825800

Mob: 93068127

send e-post

 

Elevrådet

Publisert 12.10.2011 12:43,
Sist oppdatert 30.06.2016 13:48

 

Elevrådet er elevenes eget organ der de kan ta opp saker av interesse for seg selv og medelever. Elevrådet skal stå sentralt i arbeidet med å utvikle Øvrebyen videregående skole til en bedre skole spesielt i forhold til elevmedvirkning og elevrettigheter.

Det velges representanter fra hver klasse til elevrådet. Elevrådet ledes av et elevrådsstyre som sitter i sine verv fra januar til januar. Elevrådet administrerer alt fra små, sosiale arrangementer til store skoleorganisatoriske prosjekter som OD.

Siden skolen er kollektivt innmeldt i Elevorganisasjonen (EO), blir alle elever fra og med grunnkurs automatisk medlemmer. EO jobber for å skape et bedre forhold for elevene i videregående skoler i Norge og ivareta deres interesser. Her kan eleven også få hjelp hvis eleven føler seg urettferdig behandlet når det gjelder karakterer eller annet. I slike tilfeller bør eleven først ta kontakt med noen i elevrådsstyret slik at de kan føre saken videre.

Skolen trenger gode og engasjerte representanter til Elevrådet for å sikre elevene innflytelse. Er du engasjert i elevdemokrati og ønsker å være med å forme skolen, så still deg til rådighet for elevrådets og OD-komiteens arbeid.

Elevrådets kontaktperson i ledelsen er Studiekoordinator Anne Rikvold Jess