Nyttig informasjon / Skjemaer

Skjemaer

Publisert 06.12.2011 12:41,
Sist oppdatert 01.07.2016 14:18

Skjemaer som er viktige for deg og din skoledag finner du på It's learning. Skjemaene kan lastes ned og benyttes ved behov.                                                                           

Skjema for klage på standpunktkarakter - fås i resepsjonen

Søknad om fratrekk i fravær leveres kontaktlærer/resepesjonen. Skjema ligger på It's learning.

Når det gjelder søknad om tilrettelegging ved prøver og eksamen, søknad om fritak i fag, søknad om redusert fagkrets mm så må du henvende deg til rådgiver for å å få mer informasjon.

Søknad om bytte av fag, fås hos Studiekoordinator Anne Jess.