MATivasjon – Øvrebyen vgs


MATivasjon – Øvrebyen vgs

Alle elevene i vg1 har deltatt på MATivasjonskurs med kursholder Ida fra Chalmers tekniska høgskola og prosjektleder Anna fra Øvrebyen vgs.

MATivasjon – Øvrebyen vgs

Oppstarten av MATivasjonskurset ved Øvrebyen vgs.

Foto: Hege Nordgaard

Det ble et spennende kurs med ivrige elever og engasjerte kursholdere. Prosjektet fortsetter og mange elever ønsker å delta på mentoropplæringen.

Målet med prosjektet er at elevene skal

-          bli bedre i matematikk

-          få god selvtillit og bli et forbilde for andre elever

-          bli med på utdanning sammen med andre mentorer i Sverige

-          bli mattementor og kunne  inspirere og motivere yngre elever

MATivasjonskurs

Prosjektleder Anna, Øvrebyen vgs og kursholder Ida, Chalmars universitet.

Foto: Hege Nordgaard