Krafttak mot kreft


Krafttak mot kreft

Avgangselevene sin innsats under årets Krafttak mot kreft aksjon blir berømmet. Mange
deltagere og stort engasjement ga ny innsamlingsrekord. Bra jobba for en god
sak!

Krafttak mot kreft
Foto: Faksimile Glomdalen 15.03.2017