Elevundersøkelsen


Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen vil bli gjennomført ved Øvrebyen VGS i uke 48.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.  Undersøkelsen er anonym. Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva elevene har svart.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene elevene gir blir lagret og brukt på riktig måte. Mer informasjon om undersøkelsen finner du her.

Ta kontakt med skolen hvis det er spørsmål til undersøkelsen.

Elevundersøkelsen