Elevtjenester / Drift og service

Drift og service

Publisert 12.10.2011 12:42,
Sist oppdatert 20.08.2014 12:36

DSC_2904

Skolens renholdere og servicemedarbeider vil du se rundt omkring på skolen hele dagen. Ved ødelagt inventar og utstyr så skal du ta kontakt med Kjell. Han er også behjelpelige med bytte av pulter, opplåsning av oppbevaringsskapene mm. Hvis du har glemt igjen tøy eller verdisaker så kan du kontakte renholderne eller servicemedarbeider.

For at renholderne skal kunne gjøre en god jobb er det en forutsetning at dere:

  •  kaster all søppel i søppelbøtta
  •  rydder klasserommmene etter hver økt
  •  ikke tar med dekketøy fra kantina

Vi ønsker et godt samarbeid med alle brukere av skolen slik at vi får et godt og trivelig miljø, som vi alle kan nyte godt av. Et trivelig miljø gir arbeidsglede, som igjen gir gode resultater.

Hvis du trenger å ta kontakt med renholderene på telefon, så kan du ringe 97 66 66 43. Skolens servicemedarbeider, Kjell kan du nå på 48 19 39 81.