Elevtjenester / Bibliotek

Bibliotek

Publisert 12.10.2011 12:34,
Sist oppdatert 22.03.2016 12:16

Mona

Biblioteket finner du i 2. etasje i hovedbygningen. Biblioteket består av en bokavdeling, en avdeling for tidskrifter og småtrykk, og et åpent område som kan benyttes til lesing og samarbeid.

 

På biblioteket møter du Mona som er biblotekar og Håkon som er bibliotekassistent. De vil hjelpe deg med å finne det du trenger på biblioteket.

Der kan du få hjelp til for eksempel:

 • informasjon til stiloppgaver, gruppeoppgaver, særoppgaver og prosjektarbeid
 • finne frem til aktuell litteratur
 • låne og lese bøker og tidsskrifter
 • søke i diverse databaser via Internett
 • bruke scanner og kopimaskin
 • gjøre gruppearbeid og lekser
 • spille sjakk, kort eller andre spill

 

Utlån
Bøker og materiell skal registreres elektronisk av bilbiotekar. Boken leveres tilbake i utlånskassen innen angitt lånefrist. Småtrykk og tidsskrifter skal noteres i kvitteringsboka og leveres innen en uke.
Her kan du selv sjekke hvilke bøker som er tilgjengelige på biblioteket.
 

Fjernlån
Biblioteket har mulighet til å låne ut bøker fra andre bibliotek. Vi får levert bøker 1 dag i uken. Si derfor i fra i god tid hvis du trenger noen bøker som ikke finnes i skolens bibliotek.

 

Alt-mulig-kasse
Du vil finne en låsbar "alt-mulig-kasse" i biblioteket. Her kan du levere alt fra forslag til endringer, ideer, ros, ris eller andre ting du ønsker å ta opp. Husk å skrive på navnet ditt, kassen vil bli tømt en gang i uken.

Ordensrelger

 • ta aldri med bøker/tidsskrifter fra biblioteket uten å registrere utlånet
 • aviser skal ikke fjernes fra biblioteket
 • du er erstatningspliktig for lån fra biblioteket
 • du kan få ordensanmerkning hvis du glemmer å levere det du har lånt til rett tid
 • det er ikke tillatt å spise eller drikke i bibloteket