Elever som står i fare for å få IV i standpunkt eller halvårsvurdering til våren pga overtrådt fraværsgrense


Elever som står i fare for å få IV i standpunkt eller halvårsvurdering til våren pga overtrådt fraværsgrense

Fra 1. august 2016 er det slik at hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. 

Les mer

Elever som står i fare for å få IV i standpunkt eller halvårsvurdering til våren pga overtrådt fraværsgrense

Utdanningsdirektoratet har bestemt at noe fravær kan unntas fra 10%-regelen. Dette betegnes som dokumentert fravær. Les mer om dette i rundskriv Fraværsgrense Udir-3-2016

 

Fravær som ikke kommer inn under unntakene som er bestemt av Utdanningsdirektoratet regnes som udokumentert fravær. Dette er for eksempel sykedager der man ikke har legemelding, kjøretimer og fravær der eleven ikke fremviser dokumentasjon som gjør at det skal unntas 10%-regelen.

Under vises eksempel på hvordan du skal forstå fraværsoversikten for fagene i SkoleArena (fargemarkeringen blå, rød og grønn vises ikke i SkoleArena, men er i bildet nedenfor lagt på for å illustrere forklaringen). 

 

Fravær

                     

 

  • Blå kolonne viser hvor mange prosent du faktisk har vært borte. Dvs både det dokumenterte og det udokumenterte fraværet
  • Rød kolonne viser hvor mange prosent fravær som regnes som udokumentert fravær i første termin. Hvis tallet i denne kolonnen overstiger 10% har du som hovedregel ikke rett til halvårsvurdering med karakter etter første termin.
  • Grønn kolonne viser hvor mange prosent fravær som regnes som udokumentert fravær på årsbasis. Hvis tallet i denne kolonnen overstiger 10% har du som hovedregel ikke rett til standpunktkarakter på våren (halvårsvurdering i gjennomgående fag).

 

Hva gjør jeg dersom det udokumenterte fraværet overstiger 10%?

Ta kontakt med kontaktlærer, eller avdelingsleder ved skolen for veiledning og informasjon.