Bli kjent tur


Bli kjent tur

De nye elevene ved Øvrebyen videregående skole var alle på bli kjent tur den første skoleuken. Klassene var enkeltvis på utflukt til Bogerfløita med innlagte øvelser og oppgaver som skulle gjøre dem bedre kjent med hverandre. Klassemiljø er viktig for trivsel og prestasjoner og turene er et ledd i arbeidet med å skape dette.

Bli kjent tur