Åpent informasjonsmøte


Åpent informasjonsmøte

Mandag kveld var det åpent informasjonsmøte for VG1 og 10. klasse med foresatte ved skolen. Gymsalen var satt opp med stands fra alle fagseksjoner hvor elevrepresentanter og lærere informerte og svarte villig på det som kom av spørsmål.

Åpent informasjonsmøte
Foto: Øvrebyen VGS

Mange trosset snøføyka og tok turen for å bli bedre kjent med fag og skolen sine tilbud. Skole- og fagvalg er viktige beslutninger for videre utdanning og det var nok mange som fikk klarhet i hva de skal satse på videre.